Stadsbygd, Museet Kystens Arv, ble vårt stoppested underveis. Årets første sommerdag.