Dynamisk tre er en database som lar deg søke og klikke deg rundt i de forskjellige slektsgrenene jeg har samlet opplysninger om. Her vil du også finne korte notater og i noen tilfeller bilder av de enkelte personene. Vær oppmerksom på at nedlasting av databasen vil ta litt tid. I April 2005 inneholder den ca 5800 navn.

Familenavn og stedsnavn gir kun en oppsummering over de navn som finnes i databasen.